Arbeta effektivt med Nyckeltal i finsit

Genom att använda nyckeltalsfunktionaliteten i finsit kan du lättare analysera utfall och skapa rapporter anpassade till mottagarens behov. På detta webbinarium ger vi dig tips och går igenom hur du kan arbeta med nyckeltal och presentera dem i finsit.

Vi tittar både på befintliga nyckeltal och hur du kan bygga egna nyckeltal. Du får också se olika typer av nyckeltalsrapporter och hur du skapar egna rapporter.

Arbeta effektivt med Nyckeltal i finsit