Grundkurs i Capego Koncern och Koncern

Webbkurs (live), 8 mars 2022 kl. 09:00 - 11:30

I den här kursen får du lära dig grunderna i att arbeta i Capego Koncern. Det är en allmän genomgång av de vanligaste funktionerna för att du ska kunna komma igång och arbeta på egen hand.


Vi går inte in djupare i funktioner eller speciella situationer utan fokuserar på flödet i programmet.


Vi utgår från Capego Koncern och Capego Bokslut, men även du som arbetar med Wolters Kluwer Bokslut och Wolters Kluwer Koncern kan vara med på kursen eftersom just koncernredovisningsmodulen ser likadan ut i båda programmen. Det som skiljer sig åt är import och årsredovisningens upprättande. Detta går vi enbart igenom för Capego Koncern.

Innehåll

Under kursen kommer går vi igenom:

  • hur kopplingen till Capego Bokslut fungerar och hur saldon kan importeras till koncern. Vi visar också hur noter kan importeras och konsolideras i Capego Koncern samt hur saldon och noter kan uppdateras.

  • hur resultat- och balansräkning kan anpassas i avsnittsindelningen i Koncern.

  • hur beräkningsbilagor som t ex förvärvsanalyser fylls i och hur övervärden och avskrivning på dessa beräknas.

  • hur du eliminerar fordringar och skulder samt inköp och försäljning mellan koncernföretag.

  • hur du matar in en kassaflödesanalys för koncernen.


  • hur konsolidering av noter fungerar i koncern och hur dessa bäst kopplas i till moderbolagets not i Capego Bokslut.

  • Hur obeskattade reserver elimineras.

  • hur du arbetar i koncerntablån.

  • Hur överföring av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter överförs till moderbolagets årsredovisning i Capego Bokslut.

  • Hur du kan upprätta en årsredovisning för koncernen i Capego Bokslut utan att använda alla funktioner och beräkningsbilagor i koncernmodulen, t ex om du upprättat justeringar och elimineringar i Excel.

Förberedelser

Kursen genomförs som en livesänd lärarledd distanskurs. Det innebär att du kan sitta hemma och kursledaren kommer istället hem till dig via webben.

Inloggningsuppgifter till kursen bifogas i påminnelsebekräftelsen några dagar innan kursstart.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska börja arbeta i Capego Koncern eller Koncern. Du behöver ha grundläggande kunskaper i Capego Bokslut också om du vill tillgodogöra dig hur årsredovisningen upprättas.


Vill du fördjupa dig mer finns även kursen Fördjupning Capego Koncern.

Pris

2 950:- exkl. moms

Kursanmälan

(ange bara siffror)
Namn Mobilnummer Specialkost eller kommentarer Operations
more items
Genom att fylla i och skicka in formuläret bekräftar du att du beställt produkter enligt ovan, godkänner försäljningsvillkoren, och samtycker till att Wolters Kluwer Scandinavia AB får behandla dina personuppgifter för att hantera din beställning och för marknadskommunikation, bl a via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatt marknadskommunikation i de utskick du får. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.