Grundkurs i Capego Koncern och Koncern med teori (webbkurs)

Webbkurs (live), 8 februari 2022 kl. 09:00 - 9 februari 2022 kl. 16:00

 

Grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program.

 

En grundläggande koncernredovisningskurs för dig som idag arbetar med redovisning och bokslut, men nu ska ta nästa steg och lära dig att även upprätta koncernredovisning.

Kursen ger dig första dagen grundläggande teoretiska kunskaper om koncernredovisning och andra dagen  kunskaper om hur du praktiskt upprättar koncernredovisningen i våra två olika koncernprogram.

Momenten import av saldon och upprättande av årsredovisning kommer vi visa i programmet Capego Koncern. Övriga delar är gemensamma i båda våra program.

Innehåll

Kursen syftar till att ge dig en grundläggande förståelse av koncernredovisningens syfte, regelverk och metodik samt en introduktion till hur man arbetar i våra koncernprogram.

Under kursdag 1 är det fokus på teori och du får göra övningar i Excel för att förstå grunderna. Under kursdag 2 lär du dig att omsätta teorin till att praktiskt använda våra program. Även under dag 2 får du vara med och göra egna övningar i programmet du arbetar med.

Under kursen går vi stegvis igenom nedan begrepp och moment som man behöver kunna tillämpa för att upprätta ett koncernbokslut och färdigställa en koncernredovisning:

 1. Definitioner av koncernföretag och intresseföretag
 2. Upprättande av förvärvsanalyser
 3. Omföringar av obeskattade reserver
 4. Förvärvselimineringar
 5. Redovisning av goodwill och koncernmässiga övervärden
 6. Elimineringar av koncerninterna mellanhavanden
 7. Redovisning av minoritetsintressen
 8. Omräkning av utländska dotterföretag
 9. Redovisning av resultat och andelar i intresseföretag
 10. Avstämning och redovisning av koncernens egna kapital
 11. Upprättande av kassaflödesanalys
 12. Konsolidering av noter
 13. Färdigställande av årsredovisning

Kursen genomförs som en livesänd lärarledd webbkurs i ett enkelt utbildningssystem.

Inloggningsuppgifter till kursen samt dokumentation och information om förberedelser bifogas i påminnelsebekräftelsen några dagar innan kursstart.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har god vana av att upprätta bokslut men som inte tidigare har gjort (eller bara har gjort ett fåtal) koncernredovisningar.

Övrigt

Utbildningstimmar:
12
 timmar 

Pris

10 500:- exkl. moms

I priset ingår kursavgift och kursdokumentation.

Kursanmälan

(ange bara siffror)
Namn Mobilnummer Specialkost eller kommentarer Operations
more items
Genom att fylla i och skicka in formuläret bekräftar du att du beställt produkter enligt ovan, godkänner försäljningsvillkoren, och samtycker till att Wolters Kluwer Scandinavia AB får behandla dina personuppgifter för att hantera din beställning och för marknadskommunikation, bl a via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatt marknadskommunikation i de utskick du får. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.