Årsbokslut (K2/K3) - lär dig de nya reglerna, webbkurs

Bokföringsnämndens nya vägledning K2 Årsbokslut är obligatoriskt från 2018, för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 och senare, om du inte tillämpar K1 Förenklat årsbokslut.

Innehåll:
Reglerna gäller enskild näringsverksamhet, handelsbolag med fysiska personer som delägare, föreningar och alla andra verksamhetsformer som inte ska upprätta årsredovisning. Det nya regelverket ska därmed tillämpas för första gången i ett stort antal företag, så du vinner mycket på att bli väl förberedd med denna kurs. 

Vi går igenom K2 Årsbokslut och skillnaderna mot K1 Förenklat årsbokslut. Eftersom K2 Årsbokslut har utformats med K2 Årsredovisning som förebild så går vi också igenom skillnaderna mellan bägge K2-regelverken. Det hjälper dig som är van vid K2 Årsredovisning att snabbare förstå K2 Årsbokslut. Det gör också att vi kan använda erfarenheterna från K2 Årsredovisning till att lättare förstå det nya regelverket.

Vi kommer också att titta på de nya mallarna för K2 Årsbokslut i programvaran Bokslut.

Efter genomgången kurs kommer du enkelt igång med att tillämpa de nya reglerna, i teorin och även i praktiken genom bokslutsprogrammet.

Tider: 
09:00 - 12:00

Förberedelse innan kursen:
För att få en så bra kurs som möjligt är det viktigt att förbereda sig och noga läsa igenom de instruktioner som skickas med bekräftelsen INNAN kursen. Vi kommer inte ha möjlighet att hjälpa till med inställningar etc. i samband med kursstarten.

Redan här kan du klicka och läsa igenom vad som behöver göras.

Målgrupp:
Redovisningskonsulter, revisorer och övriga rådgivare till företagare med pågående arbeten. Passar även för dig som driver verksamhet i tjänsteföretag eller entreprenadföretag.

Pris:
2 950:- exkl.moms

Kurs
Inga aktuella kurstillfällen hittades. Övriga aktuella kurser >>