Byrå - Moment och kontrollpunkter innehållsförteckning

Vad är moment och kontrollpunkter
Förklaring över moment och kontrollpunkter

Ändra på befintliga moment och kontrollpunkter
I den här delen ska vi förklara hur du kan ändra på befintliga moment och kontrollpunkter.

Kopiera eller skapa ny momenttyp/kontrollpunkt
I den här delen ska vi gå igenom hur du kan kopiera eller skapa nya moment och kontrollpunkter.

Inställningar för att inte kunna inaktivera kontrollpunkter på klientnivå
Istället för att lägga upp en massa olika moment för liknande uppdrag så kan du samla alla kontrollpunkter du kan tänkas behöva för ett visst uppdrag under ett och samma moment. Du kan sen på klientnivå välja vilka kontrollpunkter du vill använda för just den klienten.

Kommando, koppla externa program
Hur du kopplar externa program till moment och kontrollpunkter och hur du kan koppla fler redovisningssystem så att rätt system öppnas på rätt klient.

Administrera Klart Senast-datum från föregående år
Du kan i Byrå sätta datum på moment och kontrollpunkter när du vill att de senast ska vara slutförda.
Datumen du sätter kommer att synas i Statuslistorna, på klientkortet samt i att göra-listan.

Administrera Klart Senast-datum från mall
Det här är en funktion för att administrera Klart-senast datum på moment och kontrollpunkter på en övergripande nivå och som gäller framåt i tiden. 
Du kan med hjälp av en datum-regel skapa en mall för klart-senast datum på ett moment men även på kontrollpunkter. Detta slår då igenom på alla de klienter som har det momentet, till skillnad från när du hanterar detta via massuppdateringsfunktion då det endast slår igenom på de klienter du gör massuppdateringen för.