Capego Bokslut - Extra stämmoprotokoll och egna paragrafer

Du kan göra ett extra bolagsstämmoprotokoll genom att välja att bocka i ”Visa alla sidor för redigering” högst upp i trädet på uppgiftssidan. Här kan du välja vilka paragrafer du vill ha med till exempel extra vinstutdelning eller kontrollbalansräkning och till höger kan du ändra text. Du kan även flytta ordning på 
paragraferna med drag och släpp tekniken.

Det finns två ”Egen paragraf” upplagd som förslag i vilken du skriver in aktuell text. Det finns även förslag på ”Ny bolagsordning” som kan användas om bolagsordningen har ändrats, t ex om stämman beslutar att bolaget inte ska ha revisor längre.

Eftersom du bara kan ha ett protokoll åt gången i fliken Årshandlingar rekommenderar vi att du sparar ner det Extra bolagsstämmoprotokollet som en pdf-fil och sparar det i den digitala årsakten.