Capego Bokslut - Guide för Digital inlämning av årsredovisning

Du börjar med att klicka på knappen Lämna in.

Programmet gör nu en automatiskt avstämning mot Bolagsverket, på bland annat företagsnamn och räkenskapsår och om det är något som inte stämmer kommer nedanstående sida fram. För att kunna göra den digitala inlämningen behöver du klicka på avbryt och justera det som inte stämmer i Capego Bokslut.

OBS! Tänk på att årsredovisningen och eventuellt revisionsberättelse måste undertecknas på papper eller elektroniskt först och därefter skickas en avskrift av originalet till Bolagsverket tillsammans med fastställelseintyget som undertecknas av ledamot/VD. 

Kontrollerna kan ignoreras och filen kan skickas upp ändå. Det kan vara aktuellt t ex. i de fall uppgifter inte har hunnit registreras hos Bolagsverket.

Guide för digital inlämning – Inlämnarens personnummer

I första steget ska du verifiera inlämnaren. Det är personnumret för den som laddar upp årsredovisningen som anges här. Det hämtas automatiskt från handläggarkortet. Det går att ändra manuellt. Klicka på knappen Verifiera när du har kontrollerat personnumret. 

Guide för digital inlämning – Godkänn Bolagsverkets avtal

En avtalstext från Bolagsverket visas som ska godkännas i Steg 2. I Steg 3 hämtas Undertecknarens namn automatiskt. Med undertecknare menas styrelseledamoten som ska signera fastställelseintyget. Kontrollera och fyll i undertecknarens e-postadress. Som du ser på bilden är inte hela e-postadressen ifylld. När det finns en korrekt e-postadress i fältet så ändras texten till vänster från STEG 3 till ALLT KLART.

Om revisionsberättelse är skapad i Capego Bokslut bockas den i som förslag att även den ska lämnas in. Bocka ur om så inte är fallet. Om bolaget har revisor och revisionsberättelsen ska laddas upp från annan programavara ska med revisionsberättelse inte vara i bockad, dvs det är endast årsredovisningen som ska lämnas in. 

Guide för digital inlämning – Förhandsgranska årsredovisningen

Längst ner till höger i guiden finns en länk till årsredovisningen. Den öppnas i din förvalda webbläsare så du kan kontrollera den. Den ska vara identisk med årsredovisningen du har upprättat i Capego med undantag för namnunderskriften. Ovanför namnunderskriften står namnet även i kursiv stil. Detta för att det tydligt ska framgå att årsredovisningen är inlämnad digitalt då den hämtas från Bolagsverket.

Guide för digital inlämning – Notifiering till revisorn

Genom Bolagsverkets e-tjänst finns möjligheten att notifiera revisorn när årsredovisningen är uppladdad till det egna utrymmet. Den/de som notifieras får då ett e-postmeddelande med uppmaning om att ladda upp revisionsberättelsen. Notifieringen ska därför endast göras när revisionsberättelsen laddas upp från en annan programvara. Det skickas inget mejl från Bolagsverket om revisionsberättelsen ingår i årshandlingen och laddas upp från Capego Bokslut. E-postmeddelandet har följande lydelse:

Funktionen för att notifiera revisorn finns i guiden för digital inlämning av årshandlingen. Skriv in e-postadress och klicka på knappen ”Lägg till”. Det går att notifiera flera personer.

Guide för digital inlämning - Inlämningsrapport

När årsredovisningen är inlämnad får du upp en Inlämningsrapport som du kan välja att Förhandsgranska och exportera. Inlämningsrappoten finns även tillgänglig på sidan Färdigställ/Digital inlämning. 

Läs mer om inställningar och förutsättningar för digital inlämning i manualen Digital inlämning av årsredovisning - förutsättningar.

Underskrift av Fastställelseintyget

När uppladdning är klar sänder Bolagsverket sedan en inbjudan till den person som du har angivit i årshandlingsfliken som undertecknare av fastställelseintyget. Så här ser mailet ut.

Denna person har som sitt ansvar att logga in på Bolagsverkets sida Lämna in årsredovisning digitalt med sitt personliga BankID och godkänna att den uppladdade elektroniska kopian är i överensstämmelse med företagets originalhandling. När företrädaren har signerat fastställelseintyget med BankID får hen en kvittens på inlämningen som kan mailas till styrelse, revisor och/eller redovisningskonsulten. Så här ser mailet med kvittensen ut.

Läs mer om förberedelser och inställningar för digital inlämning i manualen Digital inlämning av årsredovisning - förutsättningar.

Vill du veta mer om hur denna del i processen fungerar finns mer information hos Bolagsverket, Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt.