Capego Bokslut - Översikt analys & rapportering

Analys och rapportering innehåller i verktyg för att dels söka efter verifikationer och dels analysera räkenskaperna.

Var du hittar Analys och rapportering

När du öppnat ett period- eller årsbokslut för en kund finner du Analys och rapportering som ett alternativ under huvudmenyn på fliken Bokslut. Du kan också välja kortkommandot Ctrl + Shift + A.

Innehåll

Analys och rapportering innehåller följande delar som var och en motsvaras av en knapp i fönstret för Analys och rapportering:

  • Supersök – en enkel och flexibel funktion för att snabbt leta fram transaktioner eller verifikat
  • Rapporter – en samling väl anpassade rapporter avsedda för jämförande analys
  • Nyckeltal – ett stort urval tillgängliga nyckeltal tillsammans med olika grafiska jämförelse- och visningsalternativ
  • Urvalsfrågor – ett antal förberedda sökningar som kan göras mot innehållet i huvudboken