Capego - Gästinlogg

Introduktion

Denna manual beskriver hur du skapar och administrerar en gästinloggning. 

Gästinloggning

Du kan bjuda in en extern person som Gäst och ge denna person en tillfällig inloggning till en kund i Capego. Detta kan t ex vara bra om du vill ge en extern konsult eller revisor tillgång till Capego för att hjälpa till med bokslutet eller granska bokslutsmaterialet. Det möjliggör även ett effektivt samarbete mellan dig som konsult och revisor. 

Gästbehörigheten finns på handläggarkortet. Första steget är att lägga upp ny eller ändra befintlig handläggare till Gäst. Hur du lägger upp en handläggare/gäst hittar du i manualen Bjud in ny handläggare.

Du kan begränsa giltighetstiden för "Gästen" som du ser på bilden ovan. Gå in på gästens handläggarkort och ändrar giltighetstiden om den ska förlängas. Det är endast systemadministratören som kan ändra ändra giltighetstiden.

Även om giltighetstiden har gått ut är gästen aktiv. Vill du inaktivera gästen får du göra det manuellt. 

När inloggningstiden för Gästen är slut så kan Gästen logga in i Capego men kan inte öppna något ärende. Det ser ut så här:

För att gästen ska kunna arbeta eller ta del av ett uppdrag måste du i steg två lägga till gästen som medarbetare på det aktuella uppdraget. Det gör du under Hantera handläggare på Klientkortet.

Även om gästen har behörighet ”Läs och skriv” behöver du på den aktuella klienten ange att gästen ska ha ”Läs och skriv”.  

I nedan exempel är Anders Andersson upplagd som gäst med endast läsrättigheter. Då kan endast läsrättigheter delas ut på uppdraget. Nils Nilsson i nedan exempel är upplagd som gäst med både läs- och skrivrättigheter och kan få både läs- och skrivrättigheter på uppdraget.

Behörighet som gäst med läsrättigheter
En gäst med endast läsrättigheter på uppdraget kan inte exportera uppdraget till skatt eller lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Gästen ser inte och kan inte använda ”Interna noteringar” och ”Ej kopplade bilagor”. 

Följande kan inte ses eller användas av en gäst med läsrättigheter:
•    Interna noteringar
•    Ej kopplade bilagor 
•    Export till Skatt
•    Digital inlämning av årsredovisningen till Bolagsverket

Behörighet som gäst med läs- och skrivrättigheter
En gäst med läs- och skrivrättigheter, kan som tidigare, arbeta med bokslutet, spara och se allt men inte lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

En gäst kan inte på egen hand lägga till några nya klienter i Capego. Antalet tillgängliga platser för gäster styrs av din licens på Capego. Det krävs ingen extra licens från din sida. För att kunna bli inbjuden till Capego vid mer än ett enstaka tillfälle, förväntas du vara användare av Capego Proffs.