Capego - Gästinlogg

Introduktion

Denna manual beskriver hur du skapar och administrerar en gästinloggning. 

Gästinloggning

Du kan bjuda in en handläggare som en Gäst och ge denna person en tillfällig inloggning till en kund i Capego. Detta kan t ex vara bra om du vill ge din konsult eller din revisor tillgång till Capego för att hjälpa till med bokslutet eller granska bokslutsmaterialet. Det möjliggör även ett effektivt samarbete mellan dig som konsult och revisor. 

Gästbehörigheten finns på handläggarkortet. Första steget är att lägga upp ny eller ändra befintlig handläggare till Gäst.

För att gästen ska kunna arbeta eller ta del av ett uppdrag måste du i steg två lägga till gästen som medarbetare på det aktuella uppdraget. Det gör du under Hantera handläggare. Här kan du välja om gästen enbart ska ha Läsrättigheter eller Läs- och skrivrättigheter. Läsrättigheter betyder att gästen ges tillgång till hela bokslutet och årsredovisningen, analyser och rapporter, men det går inte att spara några ändringar. Det gör det däremot med både Läs- och skrivrättigheter. 

En gäst kan inte på egen hand lägga till några nya klienter i Capego. Antalet tillgängliga platser för gäster styrs av din licens på Capego. Det krävs ingen extra licens från din sida. För att kunna bli inbjuden till Capego vid mer än ett enstaka tillfälle, förväntas du vara användare av Capego Proffs. 

Tillhör du de kunder som bjudit in din konsult eller revisor med hjälp av en extra licens? I så fall bör du ändra dessa användare till gäster. Kontakta vår kundservice så kan vi justera antalet licenser till det korrekta.