Capego - Grundläggande kontroller vid integration mot Fortnox

Kontroller av importerad data

Kontrollerna ser du på sidan Ärendeinställningar när du har importerat data från Fortnox. Om varningstrianglar visas betyder det att det finns någonting att uppmärksamma. Klicka i så fall på den blå länken för respektive kontroll för att läsa mer.

Kontroller import,

När du har rättat det som är fel måste du hämta om informationen från Fortnox för att varningen ska försvinna. Det gör du genom att klicka på Uppdatera all data som det nu står under Fortnox status om du valde att läsa in de nya verifikationerna från Fortnox i föregående steg.

Uppdatera all data

Med IB och UB för resultatkonton avses föregående års resultat respektive innevarande års resultat.

Kontrollerna görs mot den SIE-fil som förs över automatiskt från Fortnox när man har en integration mellan programmen. Denna SIE-fil ser man alltså inte men kontrollerna görs på motsvarande sätt som om du hade läst in en vanlig SIE-fil.

Test av importerad fils IB mot saldobalansen

Om du får en varning om att IB i SIE-filen inte stämmer mot saldobalansen så betyder det att den utgående balansen som finns i föregående års uppdrag i Capego (innevarande års IB) inte stämmer med den ingående balansen för innevarande år som hämtas från Fortnox. Det kan t.ex. bero på att man har gjort bokningar i Fortnox föregående år som man inte har fört över till Capego eller att kontona som dyker upp i kontrollen inte har använts på innevarande år och därmed är inaktiverade eller borttagna i Fortnox.

Test av IB mot saldobalansen

Om du ser att IB på innevarande års uppdrag i Capego inte är korrekt och du vill uppdatera IB från Fortnox finns det tre sätt att göra detta på:

  1. Öppna föregående års årsbokslut i Capego och uppdatera saldona från Fortnox. Spara. Öppna sen innevarande års uppdrag i Capego och välj att hämta in de uppdaterade värdena från föregående år i Capego.
    Uppdatera föregående års saldon
     
  2. Ändra IB manuellt i bokslutsvyn genom att högerklicka på ett konto och välj Ändra konto.
  3. Bryt kopplingen tillfälligt mot Fortnox på klientkortet. Läs sen in en SIE-fil och välj att importera föregående års saldon.

Test av importerad fils UB mot saldobalansen

Om man importerar SIE-filer för tidigare räkenskapsår görs en kontroll av att SIE-filens UB och UB för det året i saldobalansen är samma, är de inte det får du denna varning. Detta felet kan t.ex. uppstå om man importerar in förra årets SIE-fil för att få in transaktionerna och SIE-filen inte innehåller bokslutstransaktionerna man gjorde förra året..

Test av IB/UB/Res inom SIE-filen

Den här kontrollen kollar bara på vad som står i SIE-filen, t.ex. att det som står som UB föregående år är detsamma som står som IB för innevarande år. Om den här kontrollen visar på fel får man vända sig till Fortnox för att få reda på varför felet har uppstått. Det kan t.ex. handla om att konton är aktiva föregående år men inaktiva innevarande år.

Grundläggande kontroll

Test av kontotyp

Denna kontroll tittar på om det står fel kontotyp för konton i SIE-filen och är bara aktuell om man följer BAS-kontoplanen så att Capego kan identifiera kontona.

Om man får en varning kan man titta i Fortnox så att kontot har rätt inställning där. Om allt ser korrekt ut i Fortnox kan man exportera ut en SIE-fil från Fortnox och öppna den i programmet Anteckningar eller liknande program för att se om informationen som förs över från Fortnox till Capego är felaktig. Om kontotypen är rätt i Capego kan du också välja att bortse från den här kontrollen. För att se att kontot har rätt kontotyp i Capego Bokslut högerklickar du på ett konto i bokslutsvyn och väljer Ändra konto.

Kontotyp

Inga dubbletter av verifikationer

Här görs en kontroll på om verifikationer finns med dubbelt i SIE-filen.

Inga inkorrekta saldon

Om du får en varning om att saldona i importfilen inte är korrekta innebär det att debet och kredit inte balanserar i SIE-filen. Om det inte finns några differenser i Fortnox (utan bara i SIE-filen) kan du ta fram resultat- och balansrapport i Fortnox och stämma av de saldona mot resultat- och balansrapport i Capego för att se vad som är fel.

Inkorrekta saldon