Capego - Hantera funktionärer

 

Vill du ändra uppgifterna för en funktionär gör du det lättas i funktionärens grunduppgifter som du hittat i funktionärslistan, den finns under Ikonen Funktionärer.

Här kan du söka fram personen du vill ändra eller ta bort.

Ett funktionärskort ser ut som på bilden och där kan du se vilka klienter som hen är kopplad till. Här justerar du om personen t ex har bytt namn. Tänk på att namnet måste överensstämma med det som är registrerat hos Bolagsverket om man ska kunna göra en digital inlämning av årsredovisningen.

Sök efter funktionär 

Innan du lägger upp en ny funktionär är det bra om du kontrollerar att hen inte redan är upplagd. Det kan du göra på flera sätt.

Lättast är att du söker på funktionärens namn eller personnummer då får du fram personen om den redan är upplagd.

Du kan även söka i sökrutan på startsidan i Capego. Skriv in namnet eller början på personnumret och markera Funktionärer. Du klickar på personens namn och får då upp funktionärens grunduppgifter.

Det går också att söka efter en funktionär i funktionärslistan som du kommer till när du klickar på Ikonen Funktionärer. Där kan du sortera listan efter Personnummer, Förnamn och Efternamn

 

Ta bort eller avaktivera funktionär 

För att du ska kunna ta bort en funktionär måste du först ta bort personen från de klienter som hen är kopplad till. Du ser längst ner på funktionärskortet vilka klienter personen är kopplad till och du kan öppna klienten direkt från funktionärskortet genom att klicka på företagsnamnet.

Du kommer då till klientkortet, där ska du klicka på Hantera funktionärer och du ser då den högra vyn här nedan. 

För att ta bort en funktionär klickar du på namnet och sen på x som är markerat på bilden till höger.

 

När detta är gjort på alla klienter som funktionären är kopplad till kan du gå tillbaks till funktionärskortet och gå till kugghjulet uppe till höger och avaktivera funktionären.

Nu när funktionären är inaktiverad så kommer Ta bort upp i funktionärskortet och du kan ta bort funktionären.

I manualen Funktionärer i årshandlingen hittar du mer information om bland annat hur du får in rätt namn i årshandlingarna.