Capego - Hantera handläggare och roller

Klicka på ”Hantera handläggare” för att hantera vilka handläggare/medarbetare som ska ha åtkomst till en klients uppdrag och därmed få klienten presenterad i sin klientlista.

Alla handläggare som läggs upp blir medarbetare. Det finns tre olika roller som du kan ge medarbetarna, Upprättare, Ansvarig eller Kvalitetsansvarig. En medarbetare kan ha läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet. 

  • Upprättare (hen som upprättar bokslutet) 
  • Ansvarig (hen som är kundansvarig) 
  • Kvalitetsansvarig (hen som kvalitetsgranskar uppdraget) 


Du kan ange flera personer som medarbetare. Sök fram medarbetare i sökrutan och dubbelklicka så att personen läggs till. Ange sedan vilken Roll medarbetaren ska ha genom att klicka på redigeringspennan. Alla medarbetare får Läs och skriv rättighet när de läggs upp men du kan ändra till Läs i rullisten i kolumnen Rättigheter. När du lägger till en gäst så kan du inte ändra deras roll, den är alltid Gäst, däremot kan du ändra till Läs och skriv rättighet. En gäst får alltid Läs rättighet när den läggs till på en klient.

Du kan ange en eller flera roller för handläggaren/medarbetaren. Det sker ingen dubblettkontroll på rollerna vilket innebär att får det bara vara en ansvarig för ett ärende måste ni själva se till att det inte finns fler än en ansvarig på klienten. 

För att kunna ange en roll på en medarbetare måste du ha ett ärende upplagt på klienten, till exempel Årsbokslut. Rollerna är inte styrda till ett visst räkenskapsår/period.

Klientansvarig

Rollen klientansvarig som du ser på klientkortet kan du som Systemadministratör ändra direkt under redigeringspennan.