Capego - Importera klient från Bokslut

Du kan på ett enkelt sätt importera klienter från Wolters Kluwer Bokslut till Capego Bokslut. Vi rekommenderar att du importerar färdiga bokslut och påbörjar ett nytt år i Capego Bokslut. 

I denna film visar vi hur import av fil från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt går till. 

Filmen är 08:20 min lång. De första tre minuterna visar import av fil från Bokslut. De resterande minuterna ägnas åt import av filer från Skatt. 

Importera klient

I klientlistan klickar du på plustecknet för att skapa en ny klient.

Där väljer du att importera från Bokslut.

Då öppnas din utforskare upp och där pekar du ut den bokslutsfil du vill importera. 

Finns det funktionärer i bokslutsfilen importeras dessa. Funktionärer är de personer/bolag som finns i Personuppgifter i Bokslut. I Capego Bokslut benämns dessa som funktionärer. Om funktionärerna sedan tidigare finns inlagda i Capego Bokslut har du möjlighet att koppla ihop dessa, och i de fall funktionären inte finns har du möjlighet att skapa funktionären i samband med importen.

När du klickar på knappen OK startar importen. Du kommer nu till företagets klientkort i vilket du kan kontrollera, men även justera, de importerade uppgifterna. Klicka på Redigera-pennan om det är något du vill justera. Exempelvis kan du behöva skriva in uppgifter om Säte. Det är även här som du ändrar klientansvarig om det skulle behövas. 

Uppdragshanteraren

Den del där du lägger till räkenskapsår, hanterar medarbetare och hanterar funktionärer. Klickar du på knappen Hantera handläggare kan du söka upp och lägga till de personer som ska vara medarbetare på uppdragen och därmed kunna öppna upp just detta uppdrag. På varje medarbetare kan du lägga olika roller på medarbetarna, upprättare, ansvarig eller kvalitetsansvarig. Medarbetarna kan du ge läsrättighet eller läs-och skrivrättighet.


Vid importen läggs ett nytt räkenskapsår upp automatiskt. När du klickar på länken vid den röda pilen får du en fråga om att konvertera från föregående års bokslut.

Du kan ställa in om du arbetar med periodbokslut eller inte. Klicka på knappen med rutmönster på och ange om du även vill arbeta med periodbokslut

Då dyker periodboksluten upp ovanför årsboksluten.

Vad följer med vid import?

Du får med det mesta vad gäller bokslutsdelen och årsredovisning. Import görs av:

  • Personuppgifter (benämns Funktionärer i Capego) 
  • Anläggningsregister
  • Bokslutsbilagor
  • Kontokoppling till raderna i årsredovisningen. Har du flyttat och/eller delat konton i årsredovisningen följer det med vid importen. Du ser det direkt i bokslutsvyn där du arbetar när du upprättar bokslutet.
  • Texter du har skrivit i förvaltningsberättelsen och övriga delar i årsredovisningen importeras också. 

Vad följer inte med vid import?

  • Kontrollfrågorna och anteckningarna följer inte med. Kontrollfrågepaketet är nytt i Capego Bokslut. Någon överföring från det som finns i Bokslut vad gäller noteringar till kontrollfrågor samt anteckningar på huvudspecifikationen är därför inte möjlig. 
  • Om du har arbetat både med Bokslut och Koncern och importerar en moderbolagsfil, där det finns koncernredovisning upprättad i koncernprogrammet, importeras alla koncerndelar i årsredovisningen. När du startar Koncern i Capego Bokslut får du lägga upp koncernen på nytt tillsvidare.

Importera äldre år

När du importerat ett räkenskapsår från Wolters Kluwer Bokslut eller Capego Bokslut (annan databas) kan du även importera äldre år.

När du vill importera föregående år gör du på precis samma sätt som för innevarande år. Du kommer få ett meddelande om att klienten skrivs över, men det är bara det uppdrag de importerar som skrivs över, dvs. import av föregående år kommer inte påverka den import de har gjort för innevarande år.