Capego - Importera klient/fil från Skatt

Filmen är 5:33 min lång. 

Du kan på ett enkelt sätt importera klienter/filer från Wolters Kluwer Skatt till Capego Skatt.
Vi rekommenderar att du importerar färdiga deklarationer och påbörjar ett nytt år i Capego Skatt. Skulle du ha en påbörjad deklaration för beskattningsår 2022, där du har lagt in eller importerat värden till räkenskapsschemat, kommer dessa att uppdateras om det redan finns ett motsvarande bokslutsuppdrag i Capego.

Du kan enbart importera en klient/fil i taget.

Import är möjlig av filer från beskattningsår 2021 och senare.

Du kan även importera en fil med ett räkenskapsår som avslutas under 2020 men då kommer du inte att kunna öppna den filen inne i Capego. Men värden som ska årsuppdateras följer med till nästa räkenskapsår när du öppnar upp den deklarationen.

Skulle du försöka öppna upp en importerad fil för år 2020 så kommer detta meddelande upp:

Importera klient

I klientlistan klickar du på plustecknet för att skapa en ny klient.

 

Där väljer du att importera från Skatt.

 

Då öppnas din utforskare upp och där pekar du ut den skattefil du vill importera. 

När du väljer Öppna startar importen.

  • Finns inte klienten sedan tidigare skapas klienten upp.
  • Finns klienten sedan tidigare men inte har uppdraget inkomstdeklaration, så skapas det upp på den befintliga klienten. 
  • Väljer du att importera samma fil på nytt får du en fråga:
     

Om du importerar något annat än en privatperson (huvudblankett 1) kommer du få en fråga och ombeds välja vilken företagsform som deklarationen avser. Detta görs då vi inte har den uppgiften i skattefilen och inte med säkerhet kan avgöra företagsformen från organisationsnumret.

Det är viktigt att du här väljer rätt företagsform för du kan inte ändra detta sen samt att företagsformen styr vilka deklarationsblanketter som kan skapas upp.

Därefter kommer du till företagets klientkort där du kan kontrollera och/eller justera de importerade uppgifterna. 
Klicka på ”Redigera-pennan” om det är något du vill justera som t.ex. att lägga till Enhet.
 

Uppdragshanteraren

Det är den del där du lägger till räkenskapsår, hanterar medarbetare och funktionärer. Klickar du på knappen Hantera handläggare kan du söka upp och lägga till de personer som ska vara medarbetare på uppdragen och därmed kunna öppna upp just detta uppdrag. På varje medarbetare kan du lägga olika roller på medarbetarna, upprättare, ansvarig eller kvalitetsansvarig. Medarbetarna kan du ge läsrättighet eller läs-och skrivrättighet.

Vad följer med vid import?

Vid import konverteras samtliga blanketter och beräkningsmoduler som stöds av Capego. 
 

Gå vidare till ärendeinställningar