Capego - Inkomstdeklaration för enskild firma

För en privatperson med enskild firma behöver du lägga upp 2 klienter i klientlistan, dels den enskilda firman som du gör årsbokslutet i och dels den privatperson som du gör inkomstdeklarationen i.

Capego Skatt känner av att du har en enskild firma med samma personnummer som privatpersonen och läser in uppgifterna från den enskilda firman i privatpersonens deklaration och skapar NE bilaga automatiskt när du skapar deklarationen. 

Så här ser det ut när jag öppnar deklarationen för Ronny Demoson som har den enskilda firman Demofirman.

Har du flera enskilda firmor med samma personnummer i Capego Bokslut känner Capego Skatt av det och lägger till samtliga under Näringsverksamheter. Det ni behöver kontrollera då är att det är rätt firma som ligger med blankett NE.

Som ni ser på bilden byter du blankett genom att välja blankett i rullisterna vid NY NE respektive Ny NEA som är markerat på bilden nedan.

Ni kan också koppla fler enskilda firmor och enkla bolag genom att klicka på Lägg till verksamhet som är markerat på bilden. Du kan söka fram t ex ett enkelt bolag som är upplagt i Capego Bokslut som jag har gjort på bilden. Det går även bra att lägga till ny verksamhet som inte finns i Capego Bokslut.

Övergång från Wolters Kluwer Skatt

När du börjar med Capego Skatt och importerar deklarationsfiler från WK Skatt är det viktigt att du kontrollerar att Verksamhetens namn på NE- respektive NEA-bilagorna är exakt samma som namnet på den enskilda firman i Capego. Eftersom man kan ha flera enskilda firmor med samma personnummer är det namnet som gör att vi kan göra matchningen till NE- och NEA bilagorna.

Om du väljer att justera namnet på den enskilda firman på klientkortet i Capego är det viktigt att du öppnar bokslutsärendet efter namnändringen och ser till att spara om bokslutet. Är sparaknappen grå får du t ex göra en liten notering i anteckningsfältet.