Capego - Inställningar för hur blanketter ska lämnas in

Uppe till höger i själva blanketten så ser du om blanketten ska gå med via SRU eller inte beroende på om det finns en grön bock eller en tom ruta. Är det en bock så går den med i filöverföringen till Skatteverket.

1

Är det en tom ruta så går den inte med. Du klickar själv där om du vill ha med den eller inte på alla blanketter förutom huvudblanketten.

1

 

När det gäller huvudblanketten så sker den inställningen under ärendeinställningar och om du väljer där att huvudblanketten ska signeras på papper eller på eINK så kommer huvudblanketten inte gå med via filöverföring.

Du ser på huvudblanketten vad som är inställt.

eINK är när du loggar in på Skatteverkets sida och där fyller i blanketten/blanketterna och Mina sidor betyder att huvudblanketten går in via filöverföring ihop med bilagorna.

Gällande INK3 och INK4 så går det bara att skicka på papper så där kan du inte ändra.

    

Väljer du att huvudblanketten ska signeras på Mina sidor så kommer den att gå med i filöverföringen.

Du får en bra överblick på vilka blanketter som ska lämnas via filöverföring och inte under fliken Färdigställ och Inlämning till Skatteverket. Klicka på länken blanketter.

Här ser du tydligt vilka blanketter som går med i filöverföringen och vilka som inte går med.

Om du inte kommer åt inställningarna för huvudblanketten så kontrollera att du inte har klarmarkerat deklarationen för i så fall kan du inte ändra.  

Då måste du först ta bort klarmarkeringen från sidan färdigställ. Ta bort den genom att trycka på det röda krysset som pilen visar på i bilden nedan.