Capego - Inställningar och behörigheter i Fortnox

Behörighet till moduler i Fortnox

Capego är i nuvarande version integrerad mot Bokföring, Leverantörsfakturor, Kundfakturor samt Fakturering. Du måste därför säkerställa att din användare i Fortnox har erforderlig behörighet i dessa moduler.

Inställning av serie för Bokslutsverifikat i Fortnox

Kopplingen förutsätter att du har en särskild serie i Fortnox för dina bokslutsverifikat som du använder enbart för Capego Bokslut. Du ska inte bokföra något löpande i denna serie i Fortnox. Om serien saknas i Fortnox tänk på att du måste lägga upp serien på alla aktuella räkenskapsår. När du lägger upp ett nytt räkenskapsår följer inställningen för serier med automatiskt. 

Serien ska vara markerad för Manuell kontering. Inställningen för Serier hittar du i Fortnox under Inställningar, Verifikationsserier, längst ned i listan.

Vill du göra vissa bokslutsjusteringar direkt i Fortnox görs dessa i en annan lämplig serie eller så skapar du ytterligare en serie för dessa justeringar i Fortnox. 

Aktiva och inaktiva konton i Fortnox

I Fortnox finns inställning för aktiva och inaktiva konton. För att överföringen ska bli korrekt krävs att samtliga konton som ska överföras är aktiva. Du hittar inställningen i Fortnox under Register, Kontoplan.