Capego Koncern - Aktieägartillskott

Aktieägartillskott anger du på sidan Andelsinnehav i moderbolagets beräkningsbilaga. 

Markera bolaget och klicka på fördjupningsknappen till höger

Det finns ingen egen rad att fylla i för aktieägartillskott, men du kan använda raden Inköp. 

Beloppet kommer sedan att räknas in i belopp att eliminera från toppen på elimineringssidan i dotterföretagets balansräkning.