Capego Koncern - Arbeta med underkoncerner

Grundregeln är att alltid börja med att göra koncernredovisning för den nedersta koncernen. I nedanstående bild gör du först en koncernredovisning för Moder 2 där du importerar Dotter 2a och Dotter 2b.

Då koncernredovisning för Moder 1 görs importeras Dotter 1a, Dotter 1b samt underkoncernen Moder 2 från Capego Bokslut. 

OBS! Om Moder 1 äger alla bolag till 100% och du inte behöver göra koncernredovisning för Moder 2 så kan du strunta i att göra en underkoncern i programmet. Importera då istället alla 5 bolagen direkt till Moder 1.

                        

Skapa underkoncern för Moder 2

Lägg upp Moder 2, Dotter 2a och Dotter 2b i Capego Bokslut. I Moder 2 anger du att det är ett moderbolag på sidan Ärendeinställningar. Här anger du också om du vill ha en mall så att du kan skapa koncernårsredovisning för underkoncernen eller inte.  

Öppna koncern från moderbolagets bokslut med knappen 

Första gången du lägger upp en ny koncern får du gå igenom Koncernguiden för att tala om vilka koncernföretag som ska ingå i koncernen. Ange Dotter 2a och Dotter 2b. Färdigställ koncernredovisningen för underkoncernen och spara. 

Exportera koncernresultatet till Moder2 för upprättande av koncernårshandling om du ska göra en sådan. Exporten görs via funktionen Årshandlingar i arbetsgången till vänster eller med blixtknappen i koncern.

Skapa koncernredovisning för Moder 1

Lägg upp Moder 1, Dotter 1a och Dotter 1b i Capego Bokslut.  I Moder 1 anger du att det är ett moderbolag på sidan Ärendeinställningar och att du vill ha en mall för koncernårsredovisning. Öppna koncernen från Moder 1:s bokslut.

Första gången du lägger upp en ny koncern får du gå igenom Koncernguiden för att tala om vilka koncernföretag som ska ingå i koncernen. Ange Dotter 1a,  Dotter 1b samt underkoncernen Moder 2. 

Saldon från underkoncernen importeras på radnivå. Om du lagt upp egna rader i avsnittsindelningen i underkoncernen behöver du lägga upp dessa även i huvudkoncernen för att de ska kunna importeras. Det kommer upp en varningsruta om några rader fattas. 

Färdigställ koncernredovisningen och spara. 

Exportera koncernresultatet till Moder 1 för upprättande av koncernårshandling. Exporten görs via funktionen Årshandlingar i arbetsgången till vänster eller med blixtknappen.