Capego Koncern - Dela konto

Det går inte att dela konto på samma sätt som inne i Capego Bokslut. Om du behöver dela på ett kontosaldo gör du det istället i koncerntablån. 

Ett konto kan behöva delas av olika skäl. Ett skäl kan vara att kontonumret delas av flera företag i koncernen. I koncern går det då inte att flytta kontot bara för ett av företagen. Det kan också vara så att du delat kontot i ett av koncernföretagens bokslut och då även behöver dela det i koncern. T ex kortfristig del av långfristig skuld. 

OBS! Om du tänker upprätta koncernredovisning är det därför bättre att boka om istället för att använda funktionen dela konto i bokslut.

Arbetsgång

Öppna den koncerntablå det gäller.

Ställ dig i kolumnen Övriga elim/just1 på den rad som du vill flytta ett saldo från. Ange beloppet. Ställ dig sedan på raden du vill flytta beloppet till och ange saldot igen med omvänt tecken så att det balanserar.
Högerklicka i fältet och välj Fältanteckning så kan du skriva en kommentar om delningen. Det visas med en röd markering att en anteckning finns. För att läsa anteckningen högerklickar du igen och väljer Fältanteckning.

Omföringen du gör påverkar utgående saldo i koncerntablån. Det är detta saldo som importeras till årsredovisningen. Omföringen kommer inte synas inne i avsnittsindelningen.