Capego Koncern - Koppla och koppla loss noter

I vissa fall importeras inte koncernuppgifterna i en not till rätt not i Capego Bokslut utan de hamnar som en helt egen not med bara koncernens uppgifter i. 

Koppla not

Öppna bokslutsuppdraget för moderbolaget i Capego Bokslut och sen notöversikten. Markera noten som enbart innehåller koncernuppgifter och klicka på knappen Ta bort not.

Öppna därefter den not där du vill ha in koncernuppgifterna (moderbolagets not) och klicka på knappen Koppla/Koppla loss uppgifter från Koncernprogrammet. 


 
Markera vilken summanot du vill hämta in och klicka på Koppla. Nu hämtas koncernuppgifterna in till noten.

Koppla loss noter

Du kan koppla loss en importerad koncernnot om du hellre vill fylla i den manuellt direkt inne i bokslutet. Öppna noten i notöversikten och klicka på knappen Koppla/Koppla loss uppgifter från Koncernprogrammet.

 
 
Klicka sedan på knappen Koppla loss. Nu kan du fylla i noten manuellt och har brutit kopplingen till koncernprogrammet för just denna not.