Capego Koncern - Lägga till och ta bort rader i koncernens kassaflödesanalys

För att anpassa kassaflödesanalysen för Koncernen i Capego Koncern måste du stå i Avsnittsindelningen för Kassaflöde i Capego Koncern.  

För att lägga till en rad väljer du knappen Lägg till rad eller genom att högerklicka, Lägg till rad.  

Vill du ta bort en rad i listan ställer du markören på aktuell rad och väljer knappen Ta bort rad eller genom att högerklicka och välja Ta bort rad.  

Här hittar du också funktionen för att flytta en rad. Du kan även flytta en rad genom att dra och släppa den.  

OBS! Tänk på att gå igenom kompletteringssidorna innan du börjar att göra andra justeringar i kassaflödet. Beskrivning om kompletteringssidorna kommer sist i denna manualen. 

Allmänt om lägga till grupprader 

Nedanstående dialog får du upp när du väljer att lägga till en rad. För att lägga till en rubrikrad måste du stå på en rubrikrad. Du lägger först till en Grupprad – Rubrik. När det är gjort kan du lägga till Grupprad – Delsumma, Grupprad – Rubriksumma och/eller Grupprad – Totalsumma. Du ändrar benämningen på rubriken i textfältet under fliken Detaljuppgifter eller direkt när du skapar rubriken i fältet Radrubrik som är markerat på bilden nedan. När du lägger till en rubrik får den alltid benämningen "Ny rubrik" om du inte ändrar namnet på den. Om du inte vill ha någon text på rubriken raderar du texten i fältet och klickar på knappen Verkställ om du gör det när du står i fliken Detaljuppgifter. Rubrikraden får då benämningen "Rad utan text". Tar du bort eller ändrar benämningen på raden när du skapar den så avslutar du med att klicka på Skapa. 

Rubrikrad 

Rubrikrad är t ex raden Den löpande verksamheten. Dessa rader är med fet still i årsredovisningen. Raderna som ligger under rubrikraderna är rubriksummarader. Dessa rader är indragna i förhållande till rubrikrader.  

Rubriksummarad 

Rubriksummaraderna motsvarar dina rader i kassaflödet till vilka du kan koppla de olika saldoraderna (radtyperna) med vald rad i koncerntablån eller kompletteringsrad. Det är på raderna under rubriksummaraderna (saldorader) du definierar hur belopp som hämtas ska läggas in på raden. 

För att lägga till en ny rubriksummarad i kassaflödet måste en rubrikrad eller rubriksummarad vara markerad.  

  • Om du lägger till en rubriksummarad då en rubrikrad är markerad, infogas den nya rubriksummaraden indragen under rubrikraden som är markerad. 
  • Om du lägger till en rubriksummarad då en rubriksummarad är markerad, infogas den nya rubriksummaraden under den rubriksummarad som är markerad

Saldorader 

Allmänt 

Det är med saldorader som du anger vilket belopp som skall ligga på rubriksummaraden. Du kan lägga till flera olika saldorader under en rubriksummarad. Det är bara rubriksummaraden som skrivs ut. Det finns flera olika saldorader, Manuellt belopp, förändring och textrad. För att lägga till en saldorad måste du stå på en rubriksummarad eller en saldorad. 

  • Om du lägger till en saldorad då en saldorad är markerad, infogas den nya saldoraden före den markerade saldoraden. 
  • Om du lägger till en saldorad då en rubriksummarad är markerad, infogas den nya saldoraden indragen under den markerade rubriksummaraden. 

Saldorad - Manuellt belopp 

Om du lägger till en saldorad - manuellt belopp kan du ange UB manuellt i fliken detaljuppgifter. Du kan också döpa raden. När du skapar raden får den namnet Ny rubrik om du inte ändrar namnet på den i rutan Radrubrik när du skapar raden. 

För varje rad kan du ändra benämning på raden under fliken Detaljuppgifter, där anger du också vilken UB saldo som raden ska ha. Glöm inte att klicka på verkställ när du gjort en ändring (längst till höger i fliken Detaljuppgifter) 

Saldorad - Förändring 

Förändringsraden visar förändring mellan två räkenskapsår utifrån vald rad i koncerntablån eller kompletteringsrad (kompletteringsrad beskrevs längre ner i manualen). Du återfinner främst dessa rader under avsnittet Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet.  

Under fliken Detaljuppgifter (se även nedanstående bild) anger du vilken rad i koncerntablån eller kompletteringsrad som ska kopplas till raden. Förändringen mellan IB och UB saldo hämtas från innevarande års koncerntablå eller justeringsrad. Spara ändringar med knappen Verkställ, längst ut till höger i fliken Detaljuppgifter. 

Saldorad – Textrad 

Textraden visar UB från vald rad i koncerntablån eller kompletteringsrad (kompletteringsrad beskrevs längre ner i manualen). Du kan även välja att byta tecken och att hämta IB. 

 

Komplettering koncernens kassaflöde 

Allmänt 

Du hittar kompletterings sidorna under menyraden Koncern – Komplettering kassaflöde, så som du ser på bilden till vänster nedan eller när du klickar på fliken Kassaflöde i Översikten som du ser på bilden till höger. 

      

För att kassaflödesanalysen skall bli korrekt måste du komplettera med en del information som används i beräkningarna. Det beror på att det är svårt att härleda dessa uppgifter från en specifik rad i balans- och resultattablån. Ange kompletteringar per koncernföretag. Komplettering samtliga koncernföretag summerar samtliga koncernföretags kompletteringssidor. Tänk på att även lägga in IB värden när det är förändringsrader som ska justeras. 

Samtliga rader måste anges manuellt både för innevarande och föregående räkenskapsår när det är fösta året du gör kassaflödesanalysen. Då du skapar nytt räkenskapsår kommer innevarande år att föras över till föregående år. 

I avsnittsindelningen ser du vilka rader som styrs från kompletteringssidorna eller från hämtad rad i koncerntablån. 

Här hittar du manualen för kassaflödesrapporten