Capego Koncern - Manuell registrering, dotterföretag

Konsolidering av koncernen görs i koncernmodulen som är en integrerad del i Capego Bokslut. Koncernmodulen startas från moderbolagets bokslut i Capego. När man gjort klart koncernredovisningen med förvärvsanalyser, justeringar och elimineringar, exporteras koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter tillbaka till moderbolagets årsredovisning i Capego. Det bästa är om dotterbolagens bokslut kan upprättas i Capego eftersom saldon och även noter kan konsolideras i ett automatiskt flöde. Vid de tillfällen då man inte har tillgång till SIE-fil från företaget eller bolaget är ett utländskt företag finns det behov av att kunna mata in saldon manuellt. 

Den här manualen beskriver hur du kan mata in saldon manuellt för ett dotterföretag i Capego koncern.

1.    Lägg upp dotterföretaget som skall matas in manuellt i Capego. Ange dotterföretagets namn och org. nr. Skapa därefter det räkenskapsår som du jobbar med.  Några saldon behöver inte importeras eller registreras i Capego.

2.    Klicka på Årsbokslut för att öppna bokslutet.  

 

3.    Klicka på den gröna knappen för att öppna bokslutet (du behöver inte göra någon import av saldon) 

 


4.    Nu behöver du inte göra mer i Capego på företaget som du vill registrera saldon manuellt i. Stäng företaget I Capego.

5.    Näst steg är att lägga till företaget som lagts upp i Capego i koncernmodulen. Öppna koncernmodulen från moderbolaget.

6.    Välj Import i arbetsgången och Import från Bokslut. 


 
7.    Lägg till företaget som lagts upp i Capego.

8.    När företaget importerats kommer det att dyka upp I företagslistan. Dubbelklicka på företaget och klicka sedan på fliken Saldo.

 
9.    Saldosidan kommer att vara tom på rader och saldon. Byt till Registrering per rad: 


10.    De rader som kommer upp är de rader som ligger i avsnittsindelningen och i resultat- och balansräkningstablåerna. Det är nu möjligt att registrera belopp på varje rad. Registrerade belopp kommer att visas i företagskolumnen för företaget I tablåerna.