Capego Koncern - Över- och undervärde

Sidan Över-/undervärde hjälper dig hålla ordning på och beräkna avskrivning/upplösning av koncernmässiga över- eller undervärden. 

Sidan finns bland beräkningsbilagorna under varje företagsmapp.


 
De över- och undervärden som angetts på sidan Förvärvsanalys syns i sammanställningen. Markera ett övervärde och klicka på knappen Redigera Över-/undervärde.

Inne på sidan kan du ange avskrivningsprocent eller ange livslängd i antal år. Du kan även kryssa i Ej avskrivningsbar.

Om du behöver korrigera ackumulerade avskrivningar eller årets avskrivning kan du låsa upp fälten genom att klicka på Hänglåset. Värdena ligger sedan till grund för framtida avskrivningar.

Klicka på hänglåset igen om du vill hämta programmets framräknade värden på nytt. Du kan också ange mer exakta antal år och månader för att räkna fram den historiska avskrivningen. Klicka då i rutan för detta och ange år och månader.

Klicka på knappen Spara. Nu elimineras avskrivningarna direkt automatiskt i koncerntablåerna.