Capego Koncern - Registrera koncernens resultat- och balansräkning manuellt

Om man upprättat sin koncernredovisning i ett annat program eller Excel, men vill upprätta årsredovisningen i Capego kan man mata in beloppen manuellt. För att kunna mata in koncernens värden manuellt måste man ändå ha koncernmodulen eftersom det är där inmatningen görs. När man registrerat in beloppen i koncernmodulen överför du dem sedan tillbaka till moderbolagets bokslut i Capego med en knapp (Blixtknappen) som du hittar längst upp i knappraden i koncernmodulen. 

Arbetsgång:

 1. Gör klart moderbolagets bokslut i Capego. Bokslutet måste inte vara klart men om du inte är klar behöver du uppdatera siffrorna manuellt (räkna ut förändringen) på saldosidan för moderbolaget i koncernen i ett senare läge.
 2. Ange att moderbolaget är moder genom att markera detta på ärendeinställningssidan.

   
 3. I nästa steg skall du lägga upp ett dotterföretag i Capego. Du behöver inte ange eller importera några värden till dotterföretaget. Dotterföretaget behövs bara för att du skall kunna skapa koncernen i koncernguiden korrekt. Börja med att klicka på plustecket i Capego.

   
 4. Ange aktiebolag som företagsform.

   
 5. I dialogen anger du sedan Dotter som namn, 999 som org nr och 99 som klientnr. Du kan ange vilket namn eller nummer du vill. Du behöver ha ett företag utan värden när du öppnar koncernmodulen.

   
 6. Öppna bokslutet för dotterföretaget du precis lagt upp i Capego. Du måste öppna hela vägen så att du kan se Bokslutsfliken enligt bilden nedan.

   
 7. Öppna moderbolagets bokslut. Klicka på knappen Koncernredovisning för att starta koncernguiden där du lägger upp din koncern. 

   
 8. I koncernguiden anger du bolaget ”Dotter” som dotterföretag (du kan använda samma dotterföretag om du har fler koncernredovisningar som du skall mata in manuellt). 
 9. I guiden behöver du också ange förvärvsdatum, ange 2001-01-01. Svara Nej på frågan om du vill importera fler dotterföretag, klicka sen på Nästa och slutför. Ignorera meddelandet om att det är felaktigt organisationsnummer.
 10. Inne i koncernmodulen skall du registrera in saldon för resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Registrering för resultat- och balansräkningen görs på saldosidan för moderföretaget. Du hittar sidan genom att dubbelklicka på moderföretaget i Företagslistan. 

   
 11. Klicka på fliken saldo.

   
 12. På fliken saldo byter du till registrering per rad. 
 13. Nu kan du registrera in koncernens siffror istället för de importerade värdena på radnivå.

   
 14. Värdena för kassaflödesanalysen matar du in i koncerntablån för kassaflödesanalysen. I justeringskolumnen anger du mellanskillnaden mellan värdena som redan ligger där och de värden du vill ha.  
   
 15. Alternativt kan du nollställa alla belopp i kassaflödesanalysen i avsnittsindelningen för kassaflödesanalysen. Det kan du göra på fliken Detaljuppgifter längst ner. Du kan där välja att byta till Hämta kompletteringsrad på de rader där det finns belopp. Har du inte fyllt i några belopp på kompletteringssidan hämtas därmed inget belopp.  

   
 16. När du är klar klickar du på ”Blixt”-knappen för att föra över värden till moderbolagets årsredovisning i Capego. Välj att inte ta med noterna. Noterna fyller du i inne i årsredovisningen i Capego Bokslut.