Capego Koncern - Upprätta koncernredovisning för första gången med värden för jämförelseår

Den här länken tar dig till en sida där du kan läsa om kraven för att upprätta koncernredovisning och om andra skäl än de rent legala för att upprätta koncernredovisning.

https://insight.wolterskluwer.se/tips-och-tricks/borde-du-uppratta-koncernredovisning

Om du nu har överskridit gränsvärdena för skyldighet att upprätta koncernredovisning, hur gör du då i Capego för att få med även jämförelseåret? Jämförelseåret skall enligt reglerna i K3 vara med även om du inte gjort någon koncernredovisning tidigare (om du gjort koncernredovisning tidigare i t ex. Excel eller ett annat program kan du fylla föregående års belopp i kolumnen Föregående år i resultat- och balanstablån). 

För att få med jämförelseåret måste du först göra koncernredovisning för jämförelseåret. Om du skall göra en årsredovisning för 2019 skall du därför börja med att göra koncernredovisning för 2018. 

 • Öppna bokslutet för 2018 för moderbolaget i Capego. Ange Ja på Ärendeinställningssidan för att bolaget är ett moderbolaget, och ja på att koncernredovisning skall upprättas. Gör klart bokslutet inkl, noter. 

   
 • Gör klart alla koncernens övriga bokslut för 2018. 
 • Klicka på knappen koncernredovisning i moderbolaget för bokslutet 2018 för att öppna koncernmodulen.

   
 • Gå igenom guiden som öppnas för att lägga till dotterföretag. 
 • Upprätta koncernredovisning i modulen. 
 • Spara både i Capego Koncern och i Capego Bokslut.
 • Gör klart koncernföretagens bokslut för 2019. 
 • Starta koncernmodulen för moderbolaget från bokslut 2019. Konvertering kommer då att ske från 2018. Du får frågorna i dialogen nedan. Bocka i det du vill behålla. Elimineringskolumnerna hänvisar till de värden du ev. manuellt lagt in i tablåerna. Om det inte är ett vilande dotterföretag bör du inte bocka i att du vill behålla värden på saldosidan. Dessa vill du antagligen uppdatera till årets värden.

   
 • Om du skapat bokslut för dotterföretagen för 2019 kommer programmet att hitta dessa filer och uppdatera saldon på saldosidan.
 • Du har nu gjort klart årskonverteringen och fått in 2018 års värden i jämförelseåret. Jämförelseårets värden visas i kolumnen efter aktuellt år i resultat- och balanstablåerna. Du kan nu börja göra klart koncernredovisningen för 2019. 

OBS! Det är viktigt att du inte påbörjat moderbolagets bokslut för 2019 innan du gjort klart koncernredovisningen för 2018. Om detta hänt har du två alternativ:

 • Radera bokslutet för moderbolaget för 2019 i Capego. När du öppnar bokslutet för 2019 på nytt och börjar om kommer du att få med det du gjort i koncernmodulen för 2018.
 • Starta koncernmodulen för 2019. Du kommer då inte att få frågan om konvertering från 2018 (koncernfilen för 2018 saknas i moderbolaget bokslutsfil i Capego). Du får då göra koncernredovisningen för 2019 från början via koncernguiden och göra om förvärvsanalyser mm. Jämförelseårets värden får du sedan lägga in manuellt. I koncerntablåerna.