Capego - Koppla ihop Fortnox med Capego

Integrationen med Fortnox är tillgänglig för er som använder Fortnox Bokföring via klienthanteraren Digital Byrå, men även för er som loggar in direkt mot ett företag, dvs. mot en fristående databas.
 
Digital Byrå:                Används av dig som arbetar på en redovisningsbyrå

Fristående databas:   Används av dig som arbetar på ett enskilt företag

Administration – Fortnox integration

På sidan för Administration ska Fortnox integration vara satt till ”På”. Du måste vara systemadministratör för att ha tillgång till Administrationsvyn.

Personlig koppling

Din koppling mot Fortnox är personlig, vilket innebär att du måste ha en licens både på Fortnox och Capego för att kunna använda integrationen. 

Om du har Digital Byrå loggar du in mot Fortnox i Uppdragshanteraren genom att klicka på ditt namn och välja Logga in.

Fyll i dina inloggningsuppgifter till Fortnox och svara Ja på frågan om autentisering av integrationen.

Ny klient direkt från Fortnox Digital Byrå

När du har loggat in i Fortnox kan du lägga upp företaget med funktionen Importera från Fortnox. Klicka på plusknappen Skapa ny klient högst upp i Uppdragshanteraren. 

Du får upp en lista över de företag som du har tillgång till i Fortnox. I listan visas också vilka som eventuellt redan är kopplade 

Ny klient vid fristående databas/koppla på Fortnox i efterhand

Om du ska koppla ihop Capego mot en fristående databas i Fortnox måste du först lägga upp klienten manuellt i Capego via Uppdragshanteraren och Skapa ny klient. 

Öppna därefter klientkortet för klienten och klicka på kugghjulet för att koppla ihop klienten mot en klient i Fortnox. Gör på samma sätt om du redan har klienten upplagd i Capego sedan tidigare.

Om klienten finns i Digital Byrå får du upp ett förslag på en klient med matchande organisationsnummer. Om klienten finns i en fristående databas måste du logga in mot den databasen innan du kan para ihop klienterna.