Capego - Licenshanterare

Filmen är 2:13 min lång. 

Du som administratör i Capego kan ha koll på och fördela licenserna ni har på Capego Bokslut och Capego Skatt mellan era handläggare.

För handläggaren innebär det att det krävs en aktiv licens på Bokslut respektive Skatt för att kunna upprätta bokslut och deklaration. Användaren kan dock utan problem starta och använda övriga delar i Capegos uppdragshantering.

För nya användare går du som administratör in och aktiverar de produkter för de användare som ni köper licens till. Aktivera/avaktivera gör du genom att klicka på bollarna bakom respektive handläggare.

Du hittar fliken Licenser under ikonen Administration.


 

Om du vill avaktivera en handläggare måste du först ta bort licenserna för den personen.

För att lägga till eller ta bort en licens så klickar du på "bollarna"  bakom namnet på den handläggare som gäller.

OBS! Se till att den handläggare som tilldelats eller blivit borttagen från en licens startar om Capego efter ändringen.