Capego - Licenshanterare

I och med lanseringen av Capego Skatt inför vi även licenshantering i Capego. Detta innebär att du som administratör kan fördela licenser på Capego Bokslut och Capego Skatt mellan era handläggare.

För handläggaren innebär det att det krävs en aktiv licens på Bokslut respektive Skatt för att kunna upprätta bokslut och deklaration. Användaren kan dock utan problem starta och använda övriga delar i Capegos uppdragshantering.

För dig som administratör har vi underlättat så att befintliga användare automatisk har aktiverat sin licens på Bokslut. För Capego Skatt går du som administratör in och aktiverar Skatt för de användare som ni köper licens till. Aktivera/avaktivera gör du genom att klicka på bollarna. Du hittar fliken Licenser under ikonen Administration.

OBS! Tänk på att det tar ca 5-10 min innan aktiveringen slår igenom.


 

Om du vill avaktivera en handläggare måste du först ta bort licenserna för den personen.