Capego - Massuppdatera klientbehörighet på klienter

Du måste ha behörighet som systemadministratör för att kunna flytta klienter från en handläggare. Har du behörigheten som handläggare kan du endast titta på en annan handläggares klientbehörighet.

Som systemadministratör öppnar du avsedd handläggare du vill flytta klienter från. På handläggarkortet listas all klientbehörighet som handläggaren har på sina olika klienter. Genom att välja "Hantera klientbehörighet" får du till höger om listan med uppdrag möjlighet att söka fram en eller flera handläggare och välja vilka uppdrag som ska överföras till dessa handläggare.

Hantera klientbehörighet

Ska samtliga eller de flesta uppdrag överföras till en person kan du välja markera alla och sedan bocka ur de som inte ska överföras eller som ska fördelas till en annan handläggare. För denna handläggare kan du sedan välja att markera resterande.

Om klientbehörigheten "Medarbetare" inte längre behöver finnas kvar på ett uppdrag kan du klicka på papperskorgen för att ta bort rollen istället för att fördela ut den. Det finns även en möjlighet att ta bort alla "roller" eller några "roller" som är upplagda på medarbetaren i kolumnen TA BORT ROLLER så blir det inte så många uppdrag att fördela.

När du markerat de aktuella uppdragen är det bara att välja Uppdatera för att verkställa massuppdatering.