Capego - Öppna uppdrag från Fortnox och synkning av status

Öppna uppdrag i Capego från Fortnox

Det går att öppna uppdraget i Capego direkt från tjänsterna Upprätta årsbokslut, Kvalitetssäkra årsbokslut och Periodbokslut under uppdrag Bokslut i Digital Byrå i Fortnox.

På inställningarna för respektive tjänst i Fortnox sätter du ”Ja” på Hantera i Capego, se urklipp från Fortnox nedan.

Detta förutsätter att du som handläggare finns med på uppdraget i Capego samt har rätt behörigheter i Capego och Digital Byrå. Vidare krävs att klienten i Capego är kopplad till Fortnox samt att räkenskapsår och perioder är upplagda.

Synkning av status på uppdrag mellan Capego och Fortnox

När en klient är kopplad till en klient i Fortnox förs aktuell status över automatiskt till Fortnox när den ändras i Capego. Statusen hos följande tre tjänster i Fortnox, Bokslut – Periodbokslut, Bokslut – Upprätta årsbokslut och Bokslut – Kvalitetssäkra årsbokslut, synkroniseras. Uppdateringen sker enligt nedanstående. 

Capego

Fortnox

Periodbokslut - skapat, ej öppnat

Periodbokslut – Ej påbörjad

Periodbokslut – Pågående

Periodbokslut – Påbörjad

Periodbokslut – Bokslutet klart

Periodbokslut – Klar

Periodbokslut – Kvalitetssäkring klar

Periodbokslut – Klar

Årsbokslut – skapat, ej öppnat

Upprätta årsbokslut – Ej påbörjad

Årsbokslut - Pågående

Upprätta årsbokslut – Påbörjad

Årsbokslut – Bokslutet klart

Upprätta årsbokslut – Klar

Årsbokslut – Kvalitetssäkring klar

Upprätta årsbokslut – Klar
Kvalitetssäkra årsbokslut – Klar