Capego - Överföring av redovisningsdata mellan Capego och Fortnox

Integrationen överför redovisningsdata till Capego och upplyser om det finns nya verifikationer i Fortnox. När du är klar med bokslutet kan du också välja att föra över dina bokslutsjusteringar från Capego till verifikationsserien för Bokslut i Fortnox. Du har direkt från Bokslutsvyn och Analys tillgång till de digitala underlag som finns i redovisningen.

Import av redovisningsdata

När det finns ny redovisningsdata att hämta från Fortnox visas detta på sidan Ärendeinställningar när du öppnar ditt uppdrag.

Ny redovisningsdata

Välj att hämta verifikationen/verifikationerna eller klicka på den blå länken för att se vilka verifikationer som har skapats sedan den förra importen.

Information verifikationer

På sidan för Ärendeinställningar finns också en upplysning om när den senaste importen är gjord.

Import Fortnox

Klickar du på Detaljerad transaktionsinformation får du upp mer information om de importerade verifikationerna samt kontroller som är gjorda av importerad data.

Läs mer i separat manual om de grundläggande kontrollerna: Grundläggande kontroller vid integration mot Fortnox

Detaljerad transaktionsinformation

Uppdatera all data

Om man väljer Uppdatera all data hämtas samma information in som när du öppnar ärendet, dvs. den hämtar in information om vilka nya verifikationer som finns och vilka bilagor som är ändrade. Den knappen är till för att uppdatera data i ärendet om man ändrar någonting i Fortnox och samtidigt har ärendet öppet i Capego.

Uppdatera all data

Uppdatering av Fortnox med bokslutsverifikat från Capego

När du är helt klar med bokslutet och årsredovisningen är det dags att uppdatera redovisningen i Fortnox med bokslutsverifikaten. Tänk på att det krävs en verifikationstext till varje verifikat för att överföring ska kunna göras.

Välj fliken Färdigställ och Uppdatera Fortnox. Du får en fråga om du vill överföra bokslutsverifikat till Fortnox. Tänk på att du måste markerat att verifikationsserien för bokslut i Fortnox är öppen för manuell kontering och det måste göras på det räkenskapsår som du ska göra överföringen.

Om du sedan tidigare har verifikationer i Fortnox i den inställda bokslutsserie kommer dessa att raderas. Capego är således alltid master för din bokslutserie. 

Periodbokslut

Du arbetar på samma sätt vid periodbokslut. Nästa periods korrigeringar ersätter då samtliga verifikationer i Bokslutserien. Om du vill överföra löpande till Fortnox rekommenderar vi att du använder funktionerna i Capego Bokslut för att bestämma om periodverifikationerna ska behållas och vilka du vill återföra för föregående period. Ett annat alternativ är att behålla periodbokningarna just som interna justeringar i Capego och inte uppdatera till Fortnox.