Capego - Överföring av reskontror samt bilder från Fortnox

Bilagorna för Kundfordringar och Leverantörsskulder uppdateras automatiskt med aktuella poster från reskontrorna vid utökad integration med Fortnox.

Det finns även stöd för att se kundfakturor och inscannade kvitton på leverantörsfakturor. 

Uppdatering av bilagorna för kundfordringar och leverantörsskulder

I samband med att någon förändring gjorts av bokföringen i Fortnox för den aktuella perioden kontrolleras också om det finns förändringar i reskontrorna för kundfordringar och leverantörsskulder. Om det har registrerats en delbetalning visas fakturasaldot i bilagan. Om en faktura blivit helt betald efter bokslutsdatum registreras datum för betalning i fakturan. Du får en fråga om du vill uppdatera respektive bilaga och kan välja att avstå. 

Visa bilder på verifikat

Till höger om en verifikation visa en ikon när det finns bilder inlästa i Fortnox. Klicka på ikonen och bilden kan granskas direkt i Capego.

Funktionen finns i Bokslutsvyn och under Sök i Analys. 

 

Gäst kan inte se bilder

En inbjuden Gäst kan endast se bilder och andra underlag från Fortnox om gästen har en egen användare i Fortnox.