Capego - Skapa funktionärer

I den här manualen beskrivs det hur du lägger upp funktionärer i Capego.

Har du behörigheten Systemadministratör ser du alla funktionärer som är upplagda i din Byrå (databas) under Hantera funktionärer. En handläggare som har behörigheten "Handläggare" ser bara de funktionärer som är funktionärer på de uppdrag som Handläggaren är medarbetare eller klientansvarig för i Funktionärslistan. 

Skapa ny funktionär via klientkortet eller ärendeinställningssidan i bokslutsuppdraget

Klicka på knappen Hantera funktionärer för att lägga upp en ny funktionär eller redigeringspennan vid Funktionärer på ärendeinställningsfliken (kugghjulet). Klicka sedan på plustecknet bakom den funktion som du vill lägga in funktionären på.

Välj att skapa en ny funktionär om personen inte finns upplagd i databasen sedan tidigare. Vi rekommenderar att du alltid söker på personens personnummer i sökrutan för att säkerställa att personen inte redan är upplagd innan du skapar en ny funktionär.

En ny dialog öppnas upp i vilken du måste fylla i de rödmarkerade fälten. Tänk på att se efter så att företagstypen blir rätt. Vissa fält kan bli rödmarkerade om uppgifterna fylls i på ett felaktigt sätt. Spara.

Ett eget kort för den specifika funktionären visas där du kryssar för vilka funktioner personen ska inneha. Klicka på plustecknet för att lägga upp personen på en ny funktion. Sätt startdatum samt slutdatum om detta är känt. Datumen styr vilka personer som kommer in i årsredovisningen för underskrift samt i årsstämmoprotokollet. Glöm inte att spara.

Ange uppdrag för funktionär på klientkortet

Öppna upp klienten via klientkortet. Där klickar du på knappen Hantera funktionärer.

Klicka på plustecknet bakom den funktion som du vill lägga in funktionären på, exempelvis om du vill lägga till en ledamot. Sök fram funktionärens namn genom att skriva namnet på den du söker och klicka sedan på förstoringsglaset eller Enter på tangentbordet.

Klicka på plustecknet för alla de funktioner som personen eller bolaget ska inneha. Ställ in rätt datum. Klicka sedan på OK. 


Glöm inte att spara.

Skapa ny funktionär via funktionärslistan

Det andra sättet att skapa en funktionär genom att klicka in på Funktionärer, som du finner i listen till vänster i Uppdragshanteraren.

Klicka på plustecknet för att skapa en ny funktionär. Skapa en ny funktionär innebär att skapa en funktionär som inte redan finns i systemet. De röda fälten är obligatoriska att fylla i. Var observant på att det default är en privatperson som företagstyp, men du väljer enkelt rätt företagstyp genom att klicka på nedåtpilen.