Capego Skatt - Färdigställ

Filmen är 9:08 min lång.

På fliken färdigställ finner du en checklista till vänster som är anpassad efter deklarationsprocessen. 

1

Längst upp i mitten ser du deklarationskontrollen.

1

Nedanför har du möjlighet att ändra status för deklarationen. Dra markeringen till respektive status.

1

Under menyn Export så kan du välja att spara en fil som går att läsa in i vårt lokalt installerade skatteprogram. 

1

Gällande inlämning till Skatteverket så finns det olika upplägg. Du kan ha en funktion för massinlämning eller så gör du inlämning direkt på färdigställfliken på respektive klient.

Massinlämning

Du kan här, precis som under ärendeinställningar, välja hur deklarationen ska lämnas in och välja enhet. Men det är här du måste klarmarkera deklarationen för att den ska kunna lämnas in. Även om allt lämnas på papper så kan man fortfarande i inlämningsprocessen välja att markera den som inlämnad den dagen man lämnade på papper. Läs mer om den inlämningsprocessen här.

Har du markerat en klient som privat så fungerar det istället likadant som det andra upplägget, det vill säga att göra inlämningen direkt på färdigställfliken. Du kan läsa om detta i nästa stycke.

1

Inlämning via färdigställfliken (om du gjort en klient privat)

Har du istället upplägget att du gör inlämningen på färdigställfliken så ser det ut så här. 
Är inte knappen grön så beror det förmodligen på att det finns fel i deklarationen som gör att SRU-filen inte kan lämnas in. Du kan läsa i deklarationskontrollen vilka fel som kan finnas.
Läs mer om den inlämningsprocessen här.

1

Om du klickar på Se blanketter (se bilderna ovan) så kommer du till denna informationsruta där du ser vilka blanketter som går med i en filöverföring till Skatteverket. Kontrollera gärna att det stämmer innan du markerar deklarationen som Klar för inlämning.

1

Här finns också möjlighet att låsa deklarationen. Men se till att klarmarkeringen är gjord innan, för du kan inte välja det efteråt utan att låsa upp igen. Om du låser upp filen på nytt så skapas en kopia av deklarationen så som den såg ut vid låsningstillfället. 

1