Capego - Ta bort handläggare

Ta bort handläggare/medarbetare

Om en medarbetare slutar kan du som är systemadministratör ändra handläggare och klientansvarigt på alla hens uppdrag samtidigt i Handläggarlistan.

Du öppnar den handläggare/klientansvarig som du ska flytta från och klickar på kugghjulet Hantera klientbehörighet. Under FLYTTA TILL söker du fram den handläggare som ska bli till exempel klientansvarig, markera klienten som ska byta handläggare/klientansvarig och klicka nu på UPPDATERA. Du kan fördela ut alla roller som en handläggare har till flera olika handläggare samtidigt, du söker fram handläggaren under Välj handläggare, då får du upp en ny kolumn för varje handläggare du lägger till.

 

 

När du tagit bort/flyttat alla uppdrag/roller från medarbetaren kan du ta bort handläggaren. Först måste du ta bort licenserna från handläggaren genom att gå in i Administration - Licenser. Där söker du fram aktuell handläggare och klickar på bollarna "BOK" och/eller "SKA" så att de blir grå. 

Därefter går går du tillbaks till handläggarkortet i vyn Handläggare och klickar på kugghjulet högst upp på högra sidan (som du ser på nedanstående bild) och klicka så att Aktiverad är lika med Av. Klicka därefter på spara i det nedre högra hörnet. 

När du sparat kommer knappen Ta bort fram och du kan klicka på den för att ta bort medarbetaren.

Privata klienter/uppdrag

När du som administratör inaktiverar en medarbetare/handläggare visas en lista med de privata klienter som denna medarbetare eventuellt har. Du får nedanstående meddelande och när du klickar på knappen "Fortsätt" flyttas de privata klienterna till den administratör som är angiven under huvudkontakt. Huvudkontakten kan komma åt klienternas data. När det är gjort kan du radera medarbetaren.

Du ser vem som är huvudkontakt under Administration - Inställningar.