Dokument Boutredning - Arbetsgång mot Byrå

Skapa en ny handling i Dokument via Byrå

Välj en klient i Klientlistan alternativt lägg upp en ny klient.

Klicka på fliken Handlingar.Klicka på Dokument – knappen för att starta upp programmet

.

Välj vilket dokument du vill skapa upp genom att dubbelklicka på handlingen i listan och då flyttas den över till andra sidan. Tryck på Skapa-knappen.

   


Uppgifter som hämtas från Byrå till Dokument

Uppgifter om klienten såsom firma och organisationsnummer överförs till Dokument och läggs under fliken Uppgifter.

Det går att infoga text som ligger under fliken Uppgifter genom att dra och släppa texten till inmatningsfältet eller genom att markera den text du vill flytta in i ett inmatningsfält och klicka på knappen Överför. Texten överförs då till det fält du senast har haft markören i.


Även uppgifter om funktionärer såsom styrelseledamöter m.m. förs också över till Dokument från Byrå och läggs under fliken Uppgifter.


Koppla ytterligare handling till Klienten

Om du väljer att skapa upp ytterligare en handling direkt i Dokument till vald klient så kommer du få en fråga om du vill koppla denna handling till klienten. Markera klienten i listan och klicka Koppla. Om du inte vill koppla denna handling till klienten väljer du Ingen koppling.


Spara

När du väljer att spara din handling får du upp en Spara dialog med ett förvalt filnamn som är knutet till handlingens namn i Dokument. Du kan även ange ett eget filnamn.

För att se filen under Handlingar i Byrå klicka på Uppdatera.

Filen sparas automatiskt under mappen Handlingar. Du kan skapa upp en egen mapp för Dokumenthandlingar genom att klicka på Skapa ny mapp.

Det går även att lägga till sparade Dokument-filer som inte är kopplade via Byrå från början till klienten. Klicka på Lägg till dokument och leta upp den Dokument-fil som du vill lagra under din klient. Filen kommer att hamna i den mapp som du har markerad innan du trycker på Lägg till dokument.


Öppna en sparad fil

Du kan öppna en sparad Dokument-fil från Byrå på två sätt.

  1. Genom att klicka på filen under Mina senaste handlingar på startsidan i Byrå.


     
  2. Leta upp klienten i Klientlistan gå in under fliken Handlingar och dubbelklicka på filen i listan.