Dokument Boutredning - Steg 2 Administration

Under Administration finner du kallelser och andra administrativa handlingar som kan vara aktuella i ett boutredningsärende. Dubbelklicka på ADM - Administration i Dokumentöversikten så kommer du till denna sida.

Du väljer vilken handling du vill skapa genom att trycka på knappen och skriva in aktuella uppgifter. Innan du skapar upp en handling anger du förrättningsort, förrättningsdag samt om du vill ha adresseringen till vänster eller höger. Du kan också välja om du vill att referens (den avlidnes personnummer) och datum
ska skrivas ut på handlingarna.

Varje handling har sin egen inmatningssida. Nedan ser du inmatningssidan till kallelse till förrättning. Klicka på knappen Hämta namn för att hämta handläggare från Standardadresser. Du kan även redigera viss del av den fasta texten på kallelsen.

Kryssa i Redigera text till kallelse och du kan själv skriva in text eller ändra i den text som står där. Din ändring slår igenom på alla kallelser du nu skapar upp. De delägare som du lagt in tidigare och angett som kallade finns listade längs ned på inmatningssidan. Alla är förvalda men om det är någon som du inte ska skicka kallelse till i listan så bockar du bort den personen.
 

När du är färdig med dina inmatningar väljer du Skapa text via knappen  eller genom att trycka på
F9-tangenten. Du kan nu granska handlingen i ordbehandlaren och skriva ut den.

Därefter kan du nå ordbehandlingsdokumenten antingen via Dokumentöversikten genom att klicka på Ordbehandlare under respektive handling eller genom att gå till Administration. I fältet längst ner på sidan ser du vilka handlingar du skapat och du kan här redigera och ta bort handlingar.
 

Steg 3 Bouppteckning-->