Dokument Boutredning - Steg 3 Bouppteckning

Nästa steg blir att göra bouppteckningen. Dubbelklicka på BOU03 Bouppteckning i Dokumentöversikten. Dessa inmatningssidor består av uppvisade handlingar, att-satser samt tillgångar och skulder. Du markerar de handlingar och att-satser som är aktuella i ärendet.

Arvlåtarens samtliga tillgångar hanteras på en och samma sida. Du anger beteckning på tillgången, vilken sorts egendom det är fråga om och typ av egendom. Vilka val som är möjliga beror på arvlåtarens civilstånd. Du väljer egendom genom att klicka på pilen vid fältet. Du får då upp en lista över de olika rubriker egendomen skall hänföras till. Du kan också skriva första bokstaven i fältet och därefter Enter. Rubriken kommer automatiskt upp. Programmet kommer ihåg den senaste egendomsslaget du valt och föreslår det till nästa rad. Skuldsidan ser ut och fungerar på motsvarande vis. Detsamma gäller inmatningssidorna för efterlevande makes/partners/sambos tillgångar och skulder.

Avgående poster anges på en särskild sida.

Sist i bouppteckningsdelen finns sammanställnings- och fördelningssidor. Samtliga möjliga arvtagare finns listade på fördelningssidorna när du kommer till dessa.

När du fyllt i alla uppgifter väljer du Skapa text via knappen  eller trycker på F9-tangenten. Du kan nu granska eller skriva ut handlingen.
 

Steg 4 Bodelning och Arvskifte-->