Dokument Boutredning - Steg 4 Bodelning och Arvskifte

När det är dags för bodelning och/eller skifte öppnar du boutredningsfilen och dubbelklickar på SKIFTE Arvskifte i Dokumentöversikten. Alla personuppgifter som behövs finns redan i filen tillsammans med andra uppgifter som flyttas in automatiskt i skiftet från bouppteckningen. Behöver du ändra personuppgifter går du in under rubriken Boutredningsärende.

Markera de uppgifter som aktuella i ärendet och vilket/vilka värden du vill utgå från.

Valet styr vilka inmatningssidor om är aktuella i ärendet och där du kan justera de värden som du har valt att utgå ifrån.

När du har fyllt i alla värden på inmatningssidorna är det dags att fördela boet, och precisera vad som skall tilldelas var och en. Till fördelningssidan förs automatiskt samtliga delägare över. Ange hur mycket var och en skall tilldelas. När du fördelat boet går du in på respektive persons fördelningssida för att precisera vad var och en skall ha. Du gör detta genom att markera delägaren och klicka på knappen Lottläggning.

Varje arvtagare har en egen lottläggningssida. Som du enkelt hämtar upp genom att markera arvtagaren och klicka på knappen lottläggning.

Bodelningsandel och Arvslott samt ytterligare några andra poster såsom Gods inropat på auktion m.m. flyttas automatiskt in på lottläggningssidan.

På lottläggningssidan fördelar du arvet antingen genom att klicka på knappen Tilldela som tar hela beloppet Rest på arvslott och lägger ut i kolumnen Tilldelas eller så gör du en mer detaljerad fördelning genom att själv skriva in typ av egendom och belopp tills hela Rest på arvslott är fördelad och kolumnerna Tillgångar och Tilldelas går jämnt ut.

När du fyllt i alla uppgifter i skiftet väljer du Skapa text via knappen   eller trycker på F9-tangenten. Du kan nu granska skiftet i ordbehandlaren eller skriva ut handlingen.

Grundläggande funktioner-->