Skapa uppdragsavtal

Skapa uppdragsavtal med hjälp av Byrå och Dokumentprogrammet.

Gå till fliken Avtal på klienten i Byrå och välj Nytt avtal.

Välj Avtalstyp Uppdragsavtal och i Avtalsrutan väljer du Uppdragsavtal, om du vill ha allt i en och samma handling, eller Uppdragsbrev med beskrivning om du vill ha det uppdelat i två handlingar. Tryck sen på knappen Skapa med Dokument.

Skapa uppdragsavtal med hjälp av Byrå och Dokumentprogrammet.


Du får ett förslag på filnamn och trycker OK för att starta Dokumentprogrammet.

Skapa ett nytt uppdragsavtal med hjälp av Byrå och Dokumentprogrammet.

Fyll i uppgifterna på inmatningssidorna.

Fyll i uppgifterna i ditt uppdragsavtal


Välj Skapa text (F9) för att granska/skriva ut dokumentet från ordbehandlare.

Granska ditt uppdragsavtal

Vill du signera dokumentet med elektronisk signatur kan du även exportera till PDF, och därefter välja fliken Digitala signaturer.

Signera ditt uppdragsavtal

Filen lagras under fliken Avtal i Byrå.

När du nästa år/gång ska uppdatera uppdragsavtalet väljer du att skapa ett nytt avtal under Avtalsfliken. Du får då en fråga om du vill läsa in uppgifterna från det senast skapade uppdragsavtalet för klienten.

Uppdatera ditt uppdragsavtal

Du kan på så sätt använda dig av grunduppgifterna i det nya avtalet.

Grunduppgifter i uppdragsavtalet