Aktiebok omfattande AB900

I ett aktiebolag skall det finnas en aktiebok. Aktieboken skall föras med automatiserad behandling eller i bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem. Den skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.
Med aktiebok omfattande kan du löpande hantera ändringar i aktieboken beträffande aktieägare och aktier. Du väljer sedan om du vill presentera den historiska aktieboken eller om du enbart vill presentera aktuella aktieägare.

Manualexempel

Kalle Karlsson och Anna Ek bildar bolaget Snabba Cash AB  och tecknar sig för 250 aktier vardera. Bolaget har totalt 500 aktier. Deras aktieägande skall föras in i aktieboken.  För att senare kunna administrera ev. köp och försäljningar använder de Dokumentet Aktiebok omfattande  (AB900).

Här hittar du Aktiebok omfattande
Aktieboken finns i mappen Aktiebolag och undermappen Administration aktier.


Att lägga upp en ny aktiebok och registrera aktieägare
När du öppnar Aktieboken får du upp nedanstående inmatningssida. Börja med att fylla i bolagets namn och organisationsnummer samt datum. 

Registrera den första aktieägaren genom att klicka på knappen Ny.När båda aktieägarna är upplagda uppdaterar du text och får fram aktieboken i ordbehandlaren.
Försäljning av hela aktieinnehavet
Antag att Kalle Karlsson skall sälja samtliga sina aktier till Sara Al. Markera Kalle Karlsson och markera knappen Redigera.


Ändra status för Kalle Karlsson från Nuvarande aktieägare till Tidigare aktieägare och använd anteckningsfältet för att ange dina noteringar.

Därefter lägger du upp den nya aktieägaren (köparen) Sara Al. För att aktierna skall hamna i nummerordning i aktieboken så kan du infoga den nya aktieägaren mellan Kalle Karlsson och Anna Ek genom att följa nedanstående anvisningar.

Sara kommer då att hamna mellan Kalle Karlsson och Anna Ek i personlistan nedan.

Fyll i uppgifter om den nya aktieägaren på nedanstående inmatningssida.

Innan du uppdaterar text väljer du om du vill se hela aktieboken eller endast nuvarande aktieägare.

Om du väljer hela aktieboken så får du med all historik i aktieboken.

Om du väljer att uppdatera aktieboken med endast nuvarande aktieägare följer bara de personer som äger aktier i bolaget vid det aktuella tillfället med.  Funktionen kan t ex användas när man vill skicka kallelser till bolagsstämma. 

Försäljning av delar av aktieinnehavet
Antag att Anna Ek säljer 125 av sina aktier till Petra Ask. Börja med att redigera säljaren Anna.

För att registrera Annas aktieinnehav korrekt får vi först ange henne som tidigare aktieinnehavare och göra en notering under anteckningar. På detta sätt har vi kvar Annas ursprungliga aktieinnehav i aktiebokens historik.

Vi får sedan lägga upp Anna som en ny aktieägare och ange aktuella uppgifter om hennes aktieinnehav. Efter försäljningen äger hon 125 aktier med nummer 251-375.Hela texten under anteckningar lyder ”kvarstående aktier efter försäljning av aktie 376-500 till Petra Ask ”. 

Därefter lägger vi upp köparen Petra Asks uppgifter och gör en anteckning om hennes köp.Om du uppdaterar hela aktieboken så syns all historik.Men du kan också välja att uppdatera nuvarande aktieägare.