Dokument - Snabbmanual

Välj det dokument som du vill skapa under innehållsfliken. Du klickar dig ner i förteckningen och väljer det dokument du vill skapa.

När du valt ett dokument kan du klicka på fliken Information för att få juridisk- och användar-information om dokumentet. På inmatningssidorna har du även tillgång till fältkänslig hjälp i fältet Rådgivare.
Du bläddrar mellan inmatningssidorna med hjälp av pilarna på knappraden, eller F11 och F12.

Skapa text
När du fyllt i alla uppgifter på inmatningssidorna väljer du Skapa text eller F9-tangenten.Om dokumentet innehåller en blankett, visas denna i fönstret.

 

Eller om det är ett ordbehandlingsdokument i programmets ordbehandlare;

I ordbehandlaren kan du redigera dokumentet om du vill.

Om du vill arbeta i Word istället eller exportera till PDF gör du detta snabbt genom att klicka på en av knapparna på knappraden.

Vill du maila handlingen till någon kan du snabbt göra detta genom att gå upp på Arkiv-menyn och välja Skicka till. Du kan då maila handlingen i ex. PDF-format till en klient för underskrift.

Ärenden
Förutom att du kan skapa handlingar ett och ett, har du möjlighet att skapa kompletta ärenden. Detta finns bland annat för aktiebolagsbildning, emissioner och fastighetsöverlåtelser.

Genom att gå igenom och fylla i en inmatningsprocess behöver du bara fylla i en och samma uppgift en gång, istället för i varje handling. När du gått igenom processen och trycker Skapa text, F9, skapas samtliga handlingar i ärendet upp, och du kan skriva ut dem.
I Komplett set handlingar har vi med de vanligaste uppgifterna för ett ärende, i inmatningsprocessen.  Om du vill ha med fler uppgifter, kan du gå in i respektive dokument för att komplettera ärendet. Vill du exempelvis anmäla en VD går du in i Protokoll, konstituerande styrelsemöte, och skriver in dessa uppgifter i inmatningsprocessen. Därefter skapar du text för detta dokument.

Du klickar på blankett eller ordbehandlare beroende på vad du vill granska.

Dokumentförteckningar
Dokumentprogrammet innehåller mer än 400 juridiska handlingar. Varje handling kan med hjälp av inmatningssidornas logik, upprättas i uppemot 75 olika varianter.
För att få en bra överblick över innehållet kan du skriva ut en dokumentförteckning på de dokument som ingår i ditt abonnemang.  Du hittar dem under hjälpmenyn, Dokumentförteckningar.

Nedan visas en liten del av dokumentförteckningen för Dokument Total.