Capego Finsit - Nyckeltal

I vänstermenyn finns rubriken Nyckeltal med tre underrubriker:  Nyckeltal, Jämför Nyckeltal och Nyckeltalsrapport

Under Nyckeltal visas aktuellt värde på valt nyckeltal och nyckeltalets utveckling över tid. 

''

Längst ned på sidan finns en tabell som visar komponenterna som påverkar det enskilda nyckeltalet. Du kan också se formeln för hur nyckeltalet beräknas. 

Via högermenyn kan du byta nyckeltal och antal perioder som ska visas i grafen samt filtrera på dimensionsnivå.

Jämför nyckeltal

Jämför nyckeltal  låter dig titta på flera nyckeltal samtidigt. Vilka nyckeltal som användare ska mötas av ställer du som konsult in under Företagsinställningar längst ner i vänstermenyn. Som konsult kan du också ställa in fler förval som kunden kan välja att titta på under rubriken ”Förvalda”.

Under grafen kan du välja att visa/dölja vissa nyckeltal genom att klicka på boxarna.

''

Under rubriken ”Nyckeltal i siffror” visas nyckeltalen i just siffror. Tabellen sorteras på de olika nyckeltalens bästa och sämsta period.

Nyckeltalsrapport

Här kan du se nyckeltalen i rapportlayout. Varje nyckeltal visas med aktuellt värde satt i relation med min och max i inlästa perioder. I högermenyn finns inställningar för att ändra vad du tittar på. 

''

Verksamhetsnyckeltal

I Capego Finsit finns en mängd så kallade Verksamhetsnyckeltal som du själv kan lägga in värden för. Bland annat hittar du följande nyckeltal:

  • Antal anställda, antal aktier, antal licenser, antal inloggningar, antal kunder, antal användare
  • Arbetade dagar, arbetstimmar, fakturerade timmar, semesterdagar, sjukdagar, debiteringsgrad
  • Kilo
  • Körda kilometer
  • Kvadratmeter
  • Hektar

Värden för dessa nyckeltal lägger du in genom att öppna nyckeltalet i Nyckeltalsvyn. Därefter väljer du funktionen "Ange värden" i menyn till höger. Lägg in dina värden löpande och spara.

''

Genom att ange värden för dessa verksamhetsnyckeltal kan du sedan använda andra nyckeltal som bygger på dessa nyckeltal, t ex nettoomsättning per anställd, vinst per aktie, bruttovinst per kvadratmeter.

En komplett lista över Verksamhetsnyckeltal hittar du här.

Redigera och bygga egna nyckeltal

Du kan redigera beräkning och diagraminställningar på befintliga nyckeltal. Du kan också bygga egna nyckeltal. Läs mer om detta i manualen Skräddarsydda nyckeltal

Förval nyckeltal

I företagsinställningarna ställer du in vilka nyckeltal som ska vara valbara att söka fram och se. Där ställer du också in vilka nyckeltal som ska visas i Översikten och i Periodrapporten. Lär mer i manualen Företagsinställningar om hur du administrerar ditt företag.