Övriga kurser

Kurserna gör att du snabbt kommer igång i våra program om du är nybörjare. Vi har kurser inom alla områden – från Dokument/Boutredning till Revision, Byrå och Byrå Tid. Vi har även materiella kurser inom aktuella ämnen. Vissa av kurserna sker via livewebb, andra i klassrum.

Skattekurser