Utbildningar hos partners

För dig som redovisningskonsult eller revisor gäller det hela tiden att hållas sig uppdaterade. Vi vill genom våra partners ge dig möjlighet att hitta en utbildning som passar just dig. Här har vi samlat ett urval av kurser. 

Utbildningar hos vara partners

Utbildningar i samarbete med Srf konsulterna

Branschorganisationen Srf konsulterna erbjuder kompetensutveckling, karriärvägar via auktorisation och smarta kursplaner inom redovisning och lön som bygger din kompetens till nästa nivå i rätt ordning.

 

 • Fastighets- och byggmoms

  Nya rättsfall och ställningstaganden kan få stor påverkan på momshanteringen i fastighets- och byggföretag. Även det nya fastighetsbegreppet på momsområdet innebär förändringar på flera områden.

 • Affärsrådgivning 1

  Lär dig hur du arbetar som en modern redovisningskonsult och proaktiv rådgivare. Kursen ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet.

 • Affärsrådgivning 2

  Rådgivning till kundföretagen blir en allt vanligare arbetsuppgift för redovisningskonsulten. Att kunna analysera verksamheten och kunna föreslå åtgärder som minskar risker och ökar möjligheter är därför ett viktigt kompetensområde.

 • Fastigheter – komponentavskrivning

  En högaktuell fråga under de senaste åren har varit hur en fastighet ska delas upp i komponenter. Den här kursen i komponentavskrivning gör dig till en naturlig samtalspart för ett fastighetsföretag i samband med byggnadens komponentuppdelning och företagets bokslut.

 • Redovisningsnyheter

  En kursdag för dig som vill ha de viktigaste redovisningsnyheterna vid ett tillfälle. Den ger dig praktisk användbar kunskap inför dina K-bokslut, såsom nyheter i redovisningslagstiftningen, nyheter från bokföringsnämnden med med mera.

 • Rex branschstandard onlinekurs

  Detta är en kurs för dig som vill lära dig allt om Rex, den svenska standarden för redovisningsuppdrag! Kursen riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta enligt Rex branschstandard.

 • Fastighetsbeskattning

  Hur äger man kommersiella fastigheter på det mest skatteeffektiva sättet? Det finns 3,1 miljoner fastigheter i Sverige och skatteeffekterna är mycket stora. På den här kursen får du god kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter och praktiska råd om ägandet.

 • Skattekurs jord- och skogsbruk 1

  Utveckla dig inom området jord- och skogsbruksbeskattning och lär dig allt kring de särskilda skattefrågor som gäller och hur du bäst löser dem. Företagen inom jord- och skogsbruk är många, oftast ägarledda och är en mycket intressant kundgrupp. Det finns stort behov av kunniga rådgivare inom området.

 • Skattekurs jord- och skogsbruk 2

  Den här fortsättningskursen ger dig mer fördjupning inom skattesystemet, fastigheter, skogsbeskattning, neutral företagsbeskattning och kapitalvinstbeskattning. Vi går igenom fler praktikfall och fler rättsfall inom området. Du får också en introduktion till generationsskiftesteknik.