Våra samarbetspartners

Vi här på Wolters Kluwer har olika samarbetspartners. Vi samarbetar tätt med branschorganisationer för att säkerställa att våra programvaror och utbildningar uppfyller högt ställda krav. För att skapa effektiva processer för våra kunder har vi även samarbeten med viktiga aktörer inom närliggande områden där våra programvaror kompletterar varandra. Nedan ser du som vår kund vilka våra samarbetspartners är och vilka förmåner du har som kund hos Wolters Kluwer. 

Samarbetspartners