Grundkurs i Capego Koncern och Koncern med teori, 2 dagar - Stockholm/Göteborg

Grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program. 

En grundläggande koncernredovisningskurs för dig som idag arbetar med redovisning och bokslut, men nu ska ta nästa steg och lära dig att även upprätta koncernredovisning.

I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror.

Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen.

Kurs