Fördjupningskurs i Skatteprogrammet, webbkurs 1,5 tim

På denna kurs får du en fördjupad genomgång av beräkningsmoduler som kan användas året runt i skatteprogrammet och som finns som komplement vid planering till det kommande deklarationsarbetet.

Kurs