Grundkurs i Revisionsprogrammet, två halvdagar

Målet med denna webbkurs som är uppdelad på två halvdagar,
är att du ska bli väl bekant med arbetsgången, steg för steg.
Vi visar exempel från ett övningsuppdrag, från saldoimport och riskbedömning till rapportering och revisionsberättelse. Du får en genomgång av programmets huvudfunktioner och finesser.

Innehåll

 • Riskbedömning och riskhantering
 • Beräkning av väsentlighetstal
 • Diagram etc. enligt Fyrstegsmetoden (APTA)
 • Val av lämpligt granskningsprogram
 • Granskning av intern kontroll
 • Bifoga externa dokument
 • Checklistor
 • Låsa delar av, eller hela, revisionsfilen
 • Skapa egna textlydelser
 • Göra byråanpassade mallar
 • Möjlighet att arbeta flera i samma revisionsfil (med tilläggsmodulen Fleranvändarstöd)
 • Rapportgeneratorn
 • Guide för att upprätta modifierad revisionsberättelse
Grundkurs i Revisionsprogrammet