Grundkurs i Skatteprogrammet med teori, webbkurs 3 tim

Grundkurs i Skatteprogrammet med teori går från grunden igenom hur du upprättar deklarationer för fysiska personer och aktiebolag i skatteprogrammet. Vi varvar teoretisk genomgång med praktiska exempel. 

 

Grundkurs i Skatteprogrammet med teori, webbkurs 3 tim